گلها، برنامه موسیقی ایرانی که از سال 1335 تا 1357 به مدت بیست و سه سال از رادیو ملی ایران پخش میشد. گل ها درکل شامل هشتصد و پنجاه ساعت شعرخوانی و تک نوازی بود. برنامه گلها تاثیر بسزایی در نگرش و دید اقشار مختلف جامعه نسبت به موسیقی ملی ایرانی داشت و ازز هنرمندانی مهم و شاخص در ضبط و تدوین این برنامه استفاده شد. 

 گلهای جاویدان شامل 157 برنامه است که در آن آواز و تکنوازی و همنوازی نوازندگان اجرا میشد و فاقد تصنیف و اجرای ارکستر بود. در ابتدای این  برنامه، روشنک دو بیت از دیباچه گلستان سعدی را دکلمه می کرد:

 به چه کار آیدت ز گل طبقی
 از گلستان من ببر ورقی
 گل همین پنج روز و شش باشد
 این گلستان همیشه خوش باشد

 برنامه رادیو گلها

در این پست قصد دارم مجموعه گلها را به صورت مجزا برای دوستداران موسیقی قرار دهم و برای راحتی  اینکار پست ها را به شکل جمله ای لینک کرده ام که با کلیک بر روی متن مورد نظر به پست مربوطه ارجاع داده میشوید!

 برنامه گلهای جاویدان:

 برنامه گل های جاویدان - شماره یک (روحبخش)