W&W

 در سال 2007، Van Hanegem و Van der Harst دریک ملاقات کاملا تصادفی باهمدیگر آشنا شدند و تصمیم گرفتند یک پروژه موسیقی الکترونیک به نام W&W را بنیان گذاری کنند. این دو قبل از پایه گذاری این پروژه دونفره در زمینه پیوند دادن و تلفیق سبک های موسیقی الکترونیک آگاهی های لازم را پیدا کرده بودند و با همکاری هم، پیشرفت بسزایی در رشد موسیقی الکترونیک هلند بوجود آوردند. اما با تک آهنگ "Bigfoot" در سال 2014، شهرت و حرفه اشان از مرز هلند نیز گذشت و آنها را در صدر جدول BEATPOR قرار داد ونیز جایگاهی برای آن گروه در ایستگاه های بین المللی رادیو آن زمان ایجاد کرد.
 سال 2015 نیز برای انها سال خوشایندی بود و توانستند با تک آهنگ هایی مانند "Rave After Rave" و "The One" نام خودرا دوباره در دنیای ترنس و هاوس نمایان کنند.
 اما تک آهنگ امروز اثر "Moscow" است که از لیبل Armada منتشر شده است.